Ściągnij Raport Bik

Ściągnij Raport Bik

2 min read Jul 11, 2024
Ściągnij Raport Bik

Discover more detailed and exciting information on our website. Click the link below to start your adventure: Visit Best Website neswblogs.com. Don't miss out!

Jak pobrać raport BIK?

Raport BIK to dokument, który zawiera informacje o Twojej historii kredytowej. Jest to ważny dokument, który może być przydatny przy ubieganiu się o kredyt, pożyczkę lub inne usługi finansowe.

Aby pobrać raport BIK, możesz skorzystać z następujących metod:

1. Bezpośrednio na stronie internetowej BIK:

 • Wejdź na stronę internetową Biura Informacji Kredytowej (BIK).
 • Zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj się, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
 • Wybierz opcję "Pobierz raport BIK".
 • Zostaniesz poproszony o podanie danych do weryfikacji Twojej tożsamości.
 • Po weryfikacji będziesz mógł pobrać swój raport BIK w formacie PDF.

2. Poprzez bank:

 • Skontaktuj się ze swoim bankiem i poproś o wydanie raportu BIK.
 • Zazwyczaj banki oferują tę usługę bezpłatnie.
 • W niektórych bankach możesz pobrać raport BIK online.

3. Poprzez platformę pośredniczącą:

 • Istnieją platformy pośredniczące, które oferują możliwość pobrania raportu BIK.
 • Zazwyczaj pobierają one niewielką opłatę za tę usługę.
 • Przed skorzystaniem z takiej platformy warto sprawdzić jej wiarygodność.

Pamiętaj, że:

 • Do pobrania raportu BIK będziesz potrzebować dowodu osobistego.
 • Raport BIK jest dostępny tylko dla Ciebie.
 • Raport BIK jest ważny przez 3 miesiące.

Jeśli masz problemy z pobraniem raportu BIK, możesz skontaktować się z BIK lub z bankiem, w którym prowadzisz konto.


Thank you for visiting our website wich cover about Ściągnij Raport Bik. We hope the information provided has been useful to you. Feel free to contact us if you have any questions or need further assistance. See you next time and dont miss to bookmark.

Latest Posts


close