Ściągnij Excel Za Darmo

Ściągnij Excel Za Darmo

3 min read Jul 11, 2024
Ściągnij Excel Za Darmo

Discover more detailed and exciting information on our website. Click the link below to start your adventure: Visit Best Website neswblogs.com. Don't miss out!

Pobierz Excel za darmo!

Chcesz korzystać z arkusza kalkulacyjnego Excel, ale nie chcesz wydawać pieniędzy na jego pełną wersję? Nie musisz! Istnieje kilka sposobów, aby ściągnąć Excel za darmo.

1. Wypróbuj bezpłatną wersję próbna Microsoft 365

Microsoft oferuje bezpłatną wersję próbną Microsoft 365, która zawiera pełny pakiet Office, w tym Excela. Możesz go używać przez ograniczony czas, aby zapoznać się z jego funkcjami.

2. Pobierz bezpłatny pakiet Office Online

Microsoft oferuje również bezpłatną wersję online pakietu Office, którą możesz uruchomić w przeglądarce. Wersja online Excela nie jest tak rozbudowana jak pełna wersja, ale umożliwia wykonywanie podstawowych zadań.

3. Wypróbuj alternatywne arkusze kalkulacyjne

Istnieje wiele bezpłatnych alternatywnych arkuszy kalkulacyjnych, takich jak:

  • Google Sheets: Jest to łatwy w użyciu arkusz kalkulacyjny dostępny online. Działa w przeglądarce i jest zintegrowany z innymi usługami Google.
  • Apache OpenOffice Calc: To jest bezpłatny i otwarty pakiet biurowy, który zawiera arkusz kalkulacyjny. Jest dostępny do pobrania na komputery z systemem Windows, macOS i Linux.
  • LibreOffice Calc: Jest to kolejna bezpłatna i otwarta alternatywa dla Excela. Jest dostępny do pobrania na komputery z systemem Windows, macOS i Linux.

4. Pobierz bezpłatną wersję studentów lub nauczycieli

Microsoft oferuje bezpłatne wersje pakietu Office dla studentów i nauczycieli, które można pobrać po zweryfikowaniu swoich danych.

Pamiętaj!

  • Bezpłatne wersje próbne mają zazwyczaj ograniczony czas trwania.
  • Bezpłatne wersje online mogą mieć ograniczone funkcje.
  • Bezpłatne alternatywy dla Excela mogą mieć inny interfejs.

Niezależnie od tego, którą metodę wybierzesz, możesz pobrać Excel za darmo i rozpocząć korzystanie z tego popularnego arkusza kalkulacyjnego.


Thank you for visiting our website wich cover about Ściągnij Excel Za Darmo. We hope the information provided has been useful to you. Feel free to contact us if you have any questions or need further assistance. See you next time and dont miss to bookmark.

Latest Posts


Featured Posts


close